sjukhem

Aktörer seniorboenden

Särskilt boende: sjukhem, senior och äldreboenden

Särskilt boende är ett samlingsnamn för sjukhem, äldreboenden servicehus och korttidsboenden. Andra benämningar är vård och omsorgsboende.

Sjukhem

Ett sjukhem är normalt skillt från sjukhuset men erbjuder ändå medicinsk vård och omsorg dygnet runt. Sjukhemmet erbjuder en personlig och ombonad miljö och boendet är ofta utformade som en liten lägenhet för permanent boende med egen wc, dusch, tvättmaskin och kokvrå.
Sjukhemmet ger hjälp, vård tillsyn och stöd med det som behövs men där den boende fortfarande kan utföra enklare sysslor själv efter förmåga.

Äldreboende

På äldreboende finns personal på plats dygnet runt. Här kan man bo om man har stora omvårdnadsbehov Boendet är permanent och man har oftast med sina egna möbler, förutom en höj och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.

Seniorboende

Anpassade lägenheter för friska personer, ofta från 55-65 år. Utrustade med t.ex. gemensamhetslokaler men vanligtvis ingen vårdpersonal och inget tjänsteutbud.

Hitta svenska sjukhem